Občanské sdružení Aktivita Neratovice, které provozuje web Neratoviny a organizuje rozličné akce v Neratovicích, zřídilo transparentní účet.

Chcete-li pomoci pokrýt náklady na tyto aktivity a tím je podpořit, můžete nám zaslat finanční dar.

Finanční dar může být jednorázový nebo můžete zadat trvalý příkaz a zasílat pravidelný příspěvek.

Číslo účtu je 2600510820/2010.