Občanského sdružení Aktivita Neratovice vzniklo v létě 2013.

Své základní cíle ve stanovách definuje jako:
a) rozvoj komunitního života v obci;
b) rozvoj demokracie a participace občanů zejména na komunální úrovni;
c) rozvoj sociálního, politického a kulturního života místních komunit;
d) osvěta v oblasti lidských, občanských a sociálních práv a boje proti všem formám diskriminace;
e) vzdělávací činnost ve vědeckém poznání se společenskými, ekonomickými a kulturními dopady

Členové občanského sdružení Aktivita Neratovice :
Pavel Šanda (předseda)
Ondřej Hons (místopředseda)
Lukáš Vacek (pokladník)
Jakub Horák
Jaroslav Rajchl
Veronika Chládková
Petr Najmon
Mirka Dobsová
Ondřej Kalista
Tomáš Jánský

IČO: 01988921

Číslo otevřeného účtu: 2600510820/2010

Členské příspěvky: 100 Kč za čtvrtletí

Kontakt:

e-mail: aktivita@neratoviny.cz

facebook: www.facebook.com/aktivitaneratovice

tel.: 603 864 934 (Pavel Šanda)