Koalice, která vzešla z komunálních voleb chystá změnu v uspořádání na radnici. V předchozím období měly Neratovice pouze jednoho místostarostu. Nyní k němu má přibýt druhý místostarosta, který ale bude neuvolněný. Bude tedy vykonávat funkci místostarosty vedle svého občanského povolání.

Přinášíme stanovisko zastupitelů za opoziční ČSSD k této změně v plném znění.

Stanovisko ČSSD k uspořádání na radnici

Koalice Neratovice jinak, ODS a Volby pro město již zveřejnila, že chce prosadit model radnice se dvěma místostarosty, jedním uvolněným a jedním neuvolněným.

Zastupitelé za ČSSD jsou toho názoru, že zřízení místa druhého neuvolněného místostarosty nevychází z potřeb města Neratovice, ale z politických potřeb koalice.

Jelikož jsme v zastupitelstvu v menšině, budeme muset toto rozhodnutí koalice respektovat. Přesto bychom považovali za vhodnější, aby Neratovice měli jako dosud pouze jednoho místostarostu.

V takovém případě by bylo na ODS, zda z řad svých zastupitelů vybere kandidáta na uvolněného místostarostu nebo toto místo přenechá některému ze svých koaličních partnerů, pokud takového kandidáta nemůže nabídnout.

Jozef Hornák, Jaroslava Soukupová, Pavel Šanda