Římskokatolická farnost Neratovice pořádá v neděli 20. října v Kojeticích hudební vystoupení a promítání záběrů z Keni s povídáním o misii v Keni.

Od 14:00 vystoupí v kojetickém římskokatolickém kostele Ztracená kapela, hrající folkově laděnou hudbu s křesťanskými motivy v textech.

Od 16:00 pak budou v budově fary v Kojeticích promítány záběry z misie v Keni, včetně vyprávění o misii.

Vstupné je dobrovolné a případný výtěžek bude z části věnován právě na misii v Keni.