Na neděli 25. srpna 2013 je připraven koncert pro seniory v rámci akce „Trojměstí“. Koncert, na kterém vystoupí Mělnická cimbálovka a dechový orchestr Mělničanka, se uskuteční na Mělníku a město Neratovice pro neratovické seniory zajišťuje dopravu autobusem tam i zpět. Koncert i doprava jsou zdarma.

Odjezd autobusem bude ve 13:30 na parkovišti na nám. Republiky. Od 14:00 vystoupí Mělnická cimbálovka s bohatým repertoárem českého, moravského i slovenského folkloru.

Od 15:00 pak dechový orchestr Mělničanka založený už v roce 1946, který již účinkoval na nejrůznějších tuzemských i zahraničních koncertech a festivalech.

Součástí programu bude také malé občerstvení pro seniory a volný vstup do podzemí, do kterého ale není není bezbariérový vstup.

Při akci se senioři dozví zajímavosti ze současnosti a historie Mělníka, Neratovic i Kralup nad Vltavou.

Plánovaný návrat do Neratovic je kolem 17:00.

Akce je pořádána v rámci mělnického kulturního léta pod názvem MEKUL 2013 městem Mělník, Studiem Ekologika a mělnickým kulturním centrem Mekuc.

Bližší informace můžete získat na odboru sociálních věcí a školství u jeho vedoucí Mgr. Marcely Brodilové (marcela.brodilova@neratovice.cz; 315 650 453) nebo koordinátora aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením MěÚ Neratovice Jiřího Bohuna (jiri.bohun@neratovice.cz; 315 650 467).

Zde se také podávají přihlášky.